جهت ارسال رزومه برای این فرصت شغلی وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید.

ورود / ثبت‌نام
تنظیمات بیشترموقعیت های شغلی

مسئول دفتر (23 روز پیش)

امور اداری / مسئول دفتر / اپراتور

تهران

مسئول دفتر (24 روز پیش)

امور اداری / مسئول دفتر / اپراتور

تهران

مسئول دفتر (6 روز پیش)

امور اداری / مسئول دفتر / اپراتور

کارشناس اداری (4 روز پیش)

امور اداری / مسئول دفتر / اپراتور

تهران