جهت ارسال رزومه برای این فرصت شغلی وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید.

ورود / ثبت‌نام
تنظیمات بیشترموقعیت های شغلی

منشی (21 روز پیش)

امور اداری / مسئول دفتر / اپراتور

همه شهر ها

مسئول دفتر (20 روز پیش)

امور اداری / مسئول دفتر / اپراتور

تهران

مسئول دفتر (22 روز پیش)

امور اداری / مسئول دفتر / اپراتور

تهران

مسئول دفتر (4 روز پیش)

امور اداری / مسئول دفتر / اپراتور

کارشناس اداری (1 روز پیش)

امور اداری / مسئول دفتر / اپراتور

تهران