جهت ارسال رزومه برای این فرصت شغلی وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید.

ورود / ثبت‌نام
تنظیمات بیشترموقعیت های شغلی

کارشناس بازاریابی و فروش (7 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

کارشناس فروش (14 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس فروش حضوری (15 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس فروش حضوری (20 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس فروش (27 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس فروش (28 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس فروش تلفنی (0 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

کارشناس فروش حضوری (17 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

کارشناس فروش (22 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

استخدام بازاریاب تلفنی (11 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها