جهت ارسال رزومه برای این فرصت شغلی وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید.

ورود / ثبت‌نام
تنظیمات بیشترموقعیت های شغلی

کارشناس بازاریابی و فروش (27 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

بازاریاب حضوری(ویزیتور) (7 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

مدیر فروش (11 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

مدیر فروش (14 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

کارشناس بازاریابی و فروش (25 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس فروش و بازاریابی (25 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

اصفهان

کارشناس فروش شهرستان (26 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

بازاریاب و ویزیتور (6 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

کارشناس بازاریابی میدانی (10 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

کارشناس فروش (10 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها