جهت ارسال رزومه برای این فرصت شغلی وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید.

ورود / ثبت‌نام
تنظیمات بیشترموقعیت های شغلی

کارشناس بازاریابی میدانی (1 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

کارشناس فروش (1 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

کارشناس فروش حضوری (5 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

کارشناس فروش تلفنی (5 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس فروش تلفنی (7 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس فروش تلفنی (18 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس فروش تلفنی (20 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس بازاریابی و فروش (22 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

بازار یاب تلفنی (29 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

ویزیتور حضوری بلوک شرق تهران (30 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها