جهت ارسال رزومه برای این فرصت شغلی وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید.

ورود / ثبت‌نام
تنظیمات بیشترموقعیت های شغلی

سرپرست فروش (25 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

مدیر بازاریابی (8 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

کارشناس فروش تلفنی (21 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

ویزیتور (19 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

بازاریابی و تحقیقات بازار (26 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

یزد

بازاریابی و تحقیقات بازار (26 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

کرمان

بازاریابی و تحقیقات بازار (26 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

کارشناس بازاریابی و فروش (16 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

اصفهان

کارشناس بازاریابی و فروش (25 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

مدیر فروش (26 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران