جهت ارسال رزومه برای این فرصت شغلی وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید.

ورود / ثبت‌نام
تنظیمات بیشترموقعیت های شغلی

بازاریاب حضوری(ویزیتور) (4 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

مدیر فروش (9 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

مدیر فروش (12 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

کارشناس بازاریابی و فروش (23 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس فروش و بازاریابی (23 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

اصفهان

کارشناس فروش شهرستان (23 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

بازاریاب و ویزیتور (3 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

کارشناس بازاریابی میدانی (7 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

کارشناس فروش (8 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

کارشناس فروش حضوری (12 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها