جهت ارسال رزومه برای این فرصت شغلی وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید.

ورود / ثبت‌نام
تنظیمات بیشترموقعیت های شغلی

کارشناس فروش حضوری (9 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

کارشناس فروش خانم (13 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

Product Manager (14 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس بازاریابی و فروش (22 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

کارشناس بازاریابی و فروش (23 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

شهریار

صندوق دار آقا (28 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس آموزش (28 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس بازاریابی و فروش (7 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

بازاریابی و تبلیغات (8 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

کارشناس بازاریابی و فروش (14 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران