جهت ارسال رزومه برای این فرصت شغلی وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید.

ورود / ثبت‌نام
تنظیمات بیشترموقعیت های شغلی

کارشناس بازاریابی تجاری شیراز (8 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

شیراز

کارشناس برنامه ریزی فروش شیراز (8 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

شیراز

مدیر تیم فروش (9 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس فروش حضوری (10 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

اراک

کارشناس فروش حضوری (10 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

قم

کارشناس فروش حضوری (10 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

ساری

کارشناس فروش حضوری (10 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

مشهد

کارشناس فروش حضوری (10 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

کارشناس فروش خانم (14 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

Product Manager (15 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران