جهت ارسال رزومه برای این فرصت شغلی وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید.

ورود / ثبت‌نام
تنظیمات بیشترموقعیت های شغلی

کارشناس بازاریابی و فروش (24 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

کارشناس بازاریابی و فروش (25 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

شهریار

صندوق دار آقا (30 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس آموزش (30 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس بازاریابی و فروش (8 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

بازاریابی و تبلیغات (9 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

کارشناس بازاریابی و فروش (15 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس فروش تلفنی (16 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

نماینده فروش (17 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس بازاریابی و فروش (23 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران