جهت ارسال رزومه برای این فرصت شغلی وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید.

ورود / ثبت‌نام
تنظیمات بیشترموقعیت های شغلی

سرپرست فروش (1 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

کارشناس بازاریابی (2 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

کارشناس مهندسی بازاریابی و فروش (2 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

منشی (4 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

بازاریابی و تبلیغات (9 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

استخدام بازاریاب تلفنی (10 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

بازاریابی و تبلیغات (10 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

ویزیتور (11 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس فروش حضوری (11 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

ویزیتور / موزع (16 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها