جهت ارسال رزومه برای این فرصت شغلی وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید.

ورود / ثبت‌نام
تنظیمات بیشترموقعیت های شغلی

کارشناس فروش تلفنی (29 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس فروش تلفنی (1 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس فروش تلفنی (12 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس فروش تلفنی (13 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس بازاریابی و فروش (15 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

بازار یاب تلفنی (22 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

ویزیتور حضوری بلوک شرق تهران (23 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

سرپرست فروش (24 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

کارشناس بازاریابی (26 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

کارشناس مهندسی بازاریابی و فروش (26 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران