جهت ارسال رزومه برای این فرصت شغلی وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید.

ورود / ثبت‌نام
تنظیمات بیشترموقعیت های شغلی

کارشناس فروش تلفنی (8 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

سوپروایز (25 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

بازاریابی و تبلیغات (30 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس بازاریابی و فروش (13 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

کارشناس فروش (19 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس فروش حضوری (20 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس فروش حضوری (26 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس فروش (1 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس فروش (2 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس فروش تلفنی (5 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها