جهت ارسال رزومه برای این فرصت شغلی وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید.

ورود / ثبت‌نام
تنظیمات بیشترموقعیت های شغلی

کارشناس فروش حضوری (4 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

بازاریابی و تبلیغات (5 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

منشی (15 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

کارشناس فروش تلفنی (18 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

مدیر بازاریابی و فروش (18 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس فروش و بازاریابی (9 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

بازاریابی و تبلیغات (12 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس فروش و بازاریابی (13 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس فروش تلفنی (17 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

سوپروایز (3 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران