جهت ارسال رزومه برای این فرصت شغلی وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید.

ورود / ثبت‌نام
تنظیمات بیشتر



موقعیت های شغلی

کارشناس فروش حضوری (24 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

کارشناس فروش (30 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

استخدام بازاریاب تلفنی (19 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

کارشناس فروش (29 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس فروش حضوری (6 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس فروش حضوری (6 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

مدیر فروش آسانسور (7 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس بازاریابی میدانی (9 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس فروش تلفنی (15 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس فروش حرفه ای (17 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها