جهت ارسال رزومه برای این فرصت شغلی وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید.

ورود / ثبت‌نام
تنظیمات بیشترموقعیت های شغلی

کارشناس بازاریابی و فروش (6 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

کارشناس فروش (13 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس فروش حضوری (13 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس فروش حضوری (19 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس فروش (25 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس فروش (26 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس فروش تلفنی (29 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

کارشناس فروش حضوری (15 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

کارشناس فروش (21 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

استخدام بازاریاب تلفنی (11 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها