جهت ارسال رزومه برای این فرصت شغلی وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید.

ورود / ثبت‌نام
تنظیمات بیشترموقعیت های شغلی

بازاریاب اصفهان (5 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

اصفهان

مدیر فروش اصفهان (5 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

اصفهان

سرپرست فروش اصفهان (5 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

اصفهان

سرپرست فروش کرمانشاه (5 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

کرمانشاه

سرپرست فروش تبریز (5 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تبریز

مدیر فروش کرمانشاه (5 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

کرمانشاه

مدیر شعبه تبریز (5 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تبریز

مدیر فروش تبریز (5 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تبریز

فروشنده کرج (5 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

کرج

فروشنده فردیس البرز (5 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

فردیس