جهت ارسال رزومه برای این فرصت شغلی وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید.

ورود / ثبت‌نام
تنظیمات بیشترموقعیت های شغلی

منشی شعبه اهواز (5 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

اهواز

سرپرست فروش مشهد (5 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

مشهد

سرپرست فروش دزفول (5 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

دزفول

سرپرست فروش اهواز (5 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

اهواز

ویزیتور قزوین (5 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

قزوین

ویزیتور بوئین زهرا قزوین (5 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

بویین زهرا

ویزیتور تاکستان قزوین (5 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تاکستان

ویزیتور مشهد (5 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

مشهد

ویزیتور اهواز (5 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

اهواز

مدیر شعبه مشهد (5 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

مشهد