جهت ارسال رزومه برای این فرصت شغلی وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید.

ورود / ثبت‌نام
تنظیمات بیشترموقعیت های شغلی

ویزیتور (24 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس فروش خانم (24 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس فروش حضوری (25 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

مدیر توسعه بازار (25 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس فروش (27 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

همه شهر ها

بازاریابی و تبلیغات (29 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس فروش (قزوین) (0 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

بویین زهرا

کارشناس فروش حضوری (0 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

ویزیتور حضوری (4 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

سرپرست فروش (5 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران