جهت ارسال رزومه برای این فرصت شغلی وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید.

ورود / ثبت‌نام
تنظیمات بیشترموقعیت های شغلی

مدیر فروشگاههای زنجیره ای شیراز (6 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

شیراز

کارشناس فروش نمایندگی ها شیراز (6 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

شیراز

مدیر فروش منطقه شیراز (6 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

شیراز

کارشناس بازاریابی تجاری شیراز (6 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

شیراز

کارشناس برنامه ریزی فروش شیراز (6 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

شیراز

مدیر تیم فروش (8 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

تهران

کارشناس فروش حضوری (8 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

اراک

کارشناس فروش حضوری (8 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

قم

کارشناس فروش حضوری (9 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

ساری

کارشناس فروش حضوری (9 روز پیش)

فروش،بازاریابی و تبلیغات

مشهد