ورود کارفرما

  • درست استخدام کنید.
  • بازارشناسان به شما کمک می کند مناسب ترین نیرو برای سازمان تان را در کوتاه ترین زمان ممکن پیدا کنید.
  • پلتفرم بازارشناسان به گونه ای طراحی شده است که کار کردن با آن بسیار آسان و درعین حال کارآمد باشد.
  • شما دربازارشناسان می توانید به راحتی در رزومه متقاضیان شغل جستجو کرده، آنها را ارزیابی کنید و حتی از آنها بخواهید برایتان رزومه تصویری ارسال کنند.

منابع انسانی بزرگترین سرمایه شما نیست، منابع انسانی شایسته بزرگترین سرمایه شماست.

پلتفرم استخدامی بازارشناسان به‌گونه‌ای طراحی شده است که شما بتوانید بیشترین مدیریت را بر دریافت و بررسی رزومه‌ها اعمال کنید.

شما می‌توانید برای صرفه‌جویی در وقت و هزینه‌های مصاحبه از کارجویان بخواهید برای‌تان ویدیو رزومه ارسال کنند.

برای آنکه تعداد و کیفیت رزومه‌های دریافتی‌تان بهتر شود، حتما پس از ثبت نام در سایت پروفایل شرکت را تکمیل کنید و چند عکس از محیط کاری خود قرار دهید.

بازارشناسان تنها واسطه میان کارجو و کارفرما نیست. خدمات استعداد‌شناسی و مدرسه استعداد و اشتغال بازارشناسان به ما کمک می‌کند نیروهای مستعد را شناسایی، ارزیابی و به کارفرمایان معرفی کنیم.