تیپ های شخصیتی MBTI توسط ایزابل مایرز و کاترین بریگز برای دسته بندی افراد بر اساس نحوه رفتار و فکر کردن آن ها ساخته شد, که به ۱۶ دسته تقسیم میشوند.
هر تیپ شخصیتی توسط ۴ حرف ( مانند INTJ و ESTJ ) کد گزاری شده که هر حرف نشان دهنده بعدی خاص از شخصیت شما است.

برای اینکه ببیند هر تیپ شخصیتی چه ویژگی دارد روی آیکون هر تیپ کلیک کنید:

در پاسخگویی به سوالات صادق باشید
لطفا هیچ سوالی را بدون پاسخ نگذارید
این آزمون کمتر از ۱۰ دقیقه زمان میبرد
۸۷ سوال